Nguyễn Thị Ngoc-Hà 

Cựu nữ sinh 12C - NTH Hồng-Đức - Niên khóa 72-73

Sinh viên Văn Khoa Huế (1973 - 1975)

Hiện cư ngụ tại Houston,Texas - USA

Trang Tho Truyện

Trang Nhà

Nồi nước mát
Mong Manh
Nhớ Nhớ... Quên Quên
Già

Đường xa

Hoa dã quỳ
Cây Gạo
Một Chuyến Về
Tự Truyện
Vui và Buồn

 Hương Sầu Đông

Liên lạc: nutrunghocdanang@yahoo.com