Trần Thị Hoa

Cựu Nữ Sinh lớp 12B Hồng Đức - NK 72-73
Hiện định cư tại San Francisco, California - USA
   
Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Tứ Hành Xung
Hoa Phượng Ơi
Chàng Song Nam
Đà Nẵng Của Tôi
Houston Ngày Vui
Bambino
Chàng Song Nam Và Tôi
 
   
   
   
     
    Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com