Trần Kim - Cúc

Cựu nữ sinh lớp 10 NTH trước khi trường đóng cửa năm 1975
Hiện sống tại Đà Nẵng - Việt Nam
 


  Trang Thơ Truyện
  Trang Nhà
 
  Truyện
Người Dơi
  Người thầy đầu tiên
  Chuyện Lớp Mười
Ngày về
  Người Bạn Trai Đầu Tiên
 
  Thơ
  Mẹ Tuôỉ Dần, Tôi Tuổi Hợi
 
   
    Liên lạc: nutrunghocdanang@yahoo.com