Nguyễn Kim Vui

Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com
Cựu nữ sinh 12C - NTH Hồng-Đức
Niên khóa 70-71
Hiện cư ngụ tại Sài Gòn - Việt Nam

Nhớ mưa xưa
Giã từ... Huế Nhớ một chiều đông
Chiều Xuân Thôn Vỹ Xứ Huế Bây Chừ
Mộng Tàn Về thăm quê Mẹ
Ừ Thôi Tiếc Thu
Nhớ Từ Giọt Sương Khuya
Mưa Thương Đà Lạt cuối thu 
Sài Gòn Ta Về Thu Xa
Duyên Nợ  
Sài Gòn Chiều Mưa
Dẫu có muộn màng Mời quí bạn thường xuyên vào xem
Những sáng tác mới
của
Kim Vui
Tìm Nhau
Góc Phố Hẹn Hò
Đà Lạt Muà Penseé Tím
Từ Buổi Xa Người
Chẳng Bao Giờ Gặp Lại
Những Mùa Hoa Trải Muộn
Tôi Yêu