NŨ TRUNG HỌC HỒNG ĐỨC ĐÀ NẴNG
 
 


Xin thân mời theo dõi
Tin Sinh Hoạt:

NŨ TRUNG HỌC HỒNG ĐỨC ĐÀ NẴNG


 
 
Hội Ngộ 7 - 2023 Houston, TX
 
 
Đại Hội I - 2010 Houston, TX
 


 
ĐẠI HỘI III 2014 - Falls Church, VA
 
 
ĐẠI HỘI IV 2016 - San Jose, Ca
 
 
ĐẠI HỘI V 2018 - Orlando, FL
 
 
HỘI NGỘ KỲ 6 2020 - Seattle - Vancouver
Sau những chuẩn bị công phu-Hội Ngộ VI ngưng và hủy vỉ đại dịch Covid
Mời xem chi tiết:
http://nutrunghocdn.com/Dai_Hoi_NTH/HN_VI/HOI_NGO_VI.html
 
HỘI NGỘ VII 2023 - Houston, Tx
 
Hẹn gặp tất cả vào ngày
HỘI NGỘ 8 2025 - BOSTON. MA
Theo dõi chi tiết:
http://nutrunghocdn.com/Dai_Hoi_NTH/HN_VIII/HOINGO_8.html
   
   
     
  CÁC TRƯỜNG BẠN
Đại hội 60 năm Thành Lập ĐÔNG GIANG HHT
 
     

 

Về:
Trang Nhà

Tin Tức
Liên lạc:
nutrunghocdanang@yahoo.com