Đại Hội 60 năm
Thành Lập Trường ĐÔNG GIANG - HOÀNG HOA THÁM
Ngày 27-5-2023 tại Garden Grove, California
 
   
 
 
  Xin thân mời theo dõi Tin Sinh Hoạt Diễn Tiến - Chuẩn bị cho ngày
ĐẠI HỘI 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐÔNG GIANG HOÀNG HOA THÁM:
 
-    
  1.  BUỔI HỌP MẶT SƠ KHỞI  
  2.  HỌP MẶT TẠI NHÀ THẦY HIỆU TRƯỞNG LÂM SĨ HỒNG  
  3. HỌP MẶT TẠI SACRAMENTO  
   
     
NGÀY ĐẠI HỘI 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG
Ngày 27-5-2023 tại Garden Grove, California
  VIDEO CLIP TỪNG TIẾT MỤC  
   
     
  TÂM TÌNH ĐÔNG GIANG