Nguyễn thị Lân

Cựu Nữ Sinh NTH Hồng Đức - NK 70 đến 75
Học lớp 10 nẵm 1975 trước khi trường đóng cửa.
Hiện là Hướng Dẫn Viên Du Lịch
Sống tại Đà Nẵng cùng gia đình.
   
Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Truyện
Nhớ Mạ
Hắn và Tôi
   
Thơ
Hồng Đức Tương Phùng
 
   
     
    Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com