Hồng Đức Tương Phùng

 

Nguyễn thị Lân

Đà Nẵng, 13 Tháng Ba 2016

 
   
 
   

 

Sáng ni Hồng Đức tương phùng
Tình Trường nghĩa Lớp nhiệm màu
Nên tìm điểm hẹn nhịp cầu tương thân
Tưng bừng Cà Phê Ngọc Anh 
Tiếng cười rộn rả trong lành niềm vui
Kể từ Trường Cũ đổi ngôi
Thay tên đổi chủ ngậm ngùi tiếc thương
Cho dù đã mất Tên Trường 
Tình Trường nghĩa lớp tình thương vẫn đầy
Hôm nay mình gặp nhau đây
Lại ôn kỹ niệm những ngày còn thơ.....