Nguyễn thị Kim Liên

Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com
Cựu nữ sinh lớp 10 NTH Hồng-Đức
Niên khóa 74-75 trước khi trường đóng cửa
Hiện cư ngụ tại Atlanta Georgia - USA
 


Trang Web
Nữ Trung Học Hồng Đức
Hân Hạnh giới thiệu
trang thơ

Nguyễn thị Kim Liên

Ước mong được tiếp tục nhận thêm nhiều sáng tác

Web NTH HĐ
   
Gió Xuân
Thương Thầm
Một mình
Đông