Gió Xuân
   

Trời âm u cuối thu trời lạnh giá

Gió đông về cây lá trút cành khô

Biết khi mô đông tàn cho xuân tới

Đời thêm vui ngày mới đến kề bên

Vạn vật vui tươi hoa nở ngập tràn

Chim hót ngân vang lòng đầy hớn hở

Đón gió xuân về tuổi mới chào mi

 

    Kim Liên
   
 

Trời buồn nhưng chẳng thèm mưa
Nhớ hay không nhớ chờ mưa lưng chừn