Thương Thầm

 

Long lanh đôi mắt em buồn

Sầu vương như thể nghìn trùng cách xa

Gần nhau, gần lắm người ơi

Với tay là chạm, ngỏ lời đã nghe

 

Buồn sao có những đêm hè

Người ôm đàn hát "Ai về sông Tương ..."

Tôi nghe rồi nhớ rồi thương

Thương người tôi biết vấn vương cũng đành.

 

 

Kim Liên

 
  về lại:
Trang Thơ Truyện
Trang Nhà