Danh Sách Quí Thầy Cô
  Trường Nữ Trung Học Hồng Đức Đà Nẵng
 
 

Quý Thầy Cô

Chức vụ/Môn day

Đia Chỉ

Ghi chú

Bà Nguyn Khoa Diu Liễu

Hiệu Trưởng

 Hà nội, Việt Nam

 Đã Mất

Cô Đặng Thị Liệu

Tổng Giám thị/Anh Văn

 San Jose, CA- USA

 

Thầy Cung Thế Mỹ

Giám thị Đà Nẵng, Việt Nam  Đã Mất
Cô Nguyễn thị Kim Loan Giám thị    Đã Mất
Cô Nguyễn Thị Tư Giám thị Westminister, CA - USA

Thầy  Đỗ-Nguyên

Quản thủ Thư Viện/Sử Địa

Đà Nẵng, Việt Nam

 

     

Cô Nguyễn thị Tuyết Anh

Vạn Vật

Đà Nẵng, Việt Nam

 

Cô Lý thị Kim Anh Công Dân    
Cô Diệp thị Mỹ Ái     Đã Mất
Thầy Nguyễn Phi Bằng Sử Địa Hải Ngoại  

Cô Nguyễn Thị Bối

 Anh Văn

Houston, Tx - USA

 

Cô Nguyễn thị Bút Việt Văn   Đã Mất

Thầy  Nguyễn Đình Cam

Công Dân

Falls Church- VA  - USA

 

Thầy Lê Quang Cảnh Sử Địa Đã mất  

Thầy Trần Trọng Cẩn

 Pháp Văn

San Jose, CA - USA

 

Cô An Hà Châu Việt Văn Richardson, TX
Cô Lê-Công Hồng-Châu Công Dân Đà Nẵng, Việt Nam  
Cô Bùi thị Như Châu Sử Địa Hải Ngoại  
Cô Trần Thị Kim Chi Toán    
Thầy Phan Văn Chỉnh Anh Văn   Đã Mất
Thầy Nguyễn Cư     Đã Mất
Nguyễn Khoa Dánh Nhân Viên Hành Chánh   Hải Ngoại
Võ thị Hồng Diệp Hôị Hoạ    
Cô Lê thị Duyên Việt Văn    
Cô Nguyễn thị Dư   Đà Nẵng, Việt Nam  
Thầy Phan Cảnh Dũ Anh Văn   Đã Mất
Thầy Nguyễn văn Đãi Anh Văn San Jose, CA - USA  
Cô Đỗ Thị Mẫu Đơn   Sugarland, TX - USA  
Thầy Nguyễn Thanh Đôn Công Dân Đà Nẵng, Việt Nam  
Cô Trần thị Gia Định Pháp Văn   Đã mất
Thầy Nguyễn Mạnh Đức     Đã mất
  Nguyễn-Thị-Dư   Đà Nẵng, Việt Nam  
Thầy Tôn Thất Dứ Công Dân San Jose, CA - USA
Thầy Đào Văn Dương   Hải Ngoại
Thầy  Nguyễn-Thiếu-Dũng Việt Văn Đà Nẵng, Việt Nam
Cô Trần Thị Điểu   San Jose, CA - USA
Thầy Nguyễn Thanh Ðôn   Đà Nẵng, Việt Nam
Cô Hà thị Tuyết Đông   Hải Ngoại
Cô Đỗ thị Mẫu Đơn Anh Văn Houston, TX - USA
Thầy Ngô Văn Đặng Lý Hoá   Đã Mất
Cô Nguyễn Thị Giỏi Việt Văn San Jose, CA - USA
Cô Đinh thi Kim Hà      
Cô Tằng-Tôn nữ Mỹ-Hà Pháp văn Đà Nẵng, Việt Nam Đã Mất
Thầy Hoàng Ngân Hà Anh Văn El Dorado Hills, CA - USA
Cô Nguyễn Thị Thu Hà    
Cô Hoàng Thị Hạnh
(Cô Phú)
  Winter Park  FL - USA
Thầy Lê-Xuân-Hạt   Đà Nẵng, Việt Nam
Thầy Lư Như Hải   Virginia - USA
Thầy Đặng Xuân Hân Anh Văn San José, Ca _ USA
Thầy  Nguyễn-Ðình-Hiệp Việt Văn Đà Nẵng, Việt Nam
Thầy Hoàng Đình Hiếu Sử Địa Grand Prairie, TX - USA  
  Lê-Thị Như-Hoa Việt Văn Sài Gòn - Việt Nam
Cô Đặng thị Xuân Hoà Anh Văn Autralia
Cô Nguyễn thị Mai Hương    
Thầy Tạ-Ðạo-Huệ Anh Văn Sài Gòn - Việt Nam
  Phan-thị-Huệ Sử Địa Đà Nẵng, Việt Nam
Thầy Vĩnh Khôi   Đà Nẵng, Việt Nam
Cô Phan Thị Bích Khuê     Đã Mất
Cô Lê-Khắc Ngọc-Khuê Sử Địa Đà Nẵng, Việt Nam Đã Mất
Thầy Tôn Thất Dương Kỳ     Đã Mất
Thầy Hùynh Tấn Lân Pháp Văn Đà Nẵng, Việt Nam Đã Mất
Thầy Trần Văn Lăng    
Cô Nguyễn Thị Lê Nữ Công Hải Ngoại
Cô Châu-Thị Yến-Loan Việt Văn Đà Nẵng, Việt Nam
Cô Hà thị Lựu    
Cô Nguyễn Thị Phương Mai    
Cô Trần-thị-Minh   Đà Nẵng, Việt Nam
Thầy Nguyễn-văn-Minh Toán Sài Gòn - Việt Nam
Thầy Hồ-Một Đà Nẵng, Việt Nam
Cô Trần-thị-Mua   Đà Nẵng, Việt Nam
Cô Đàm-Thị Ngọc-Nga Hội Hoạ Đà Nẵng, Việt Nam
Cô Lê Thị Thu Nga  Nữ Công Honolulu, Hawaii - USA
Cô Vọ thị Tuyết Nga Sử Địa  
Cô Trần thị Tuyết Ngân    
Cô Lê thị Kim Ngọc Việt Văn  
Cô Hùynh thị Minh Ngọc   Hải Ngoaị
Thầy Trần Quang Ngọc Việt Văn   Đã Mất
Cô Phan Tường Nhi Pháp Văn    

Cô Công Tằng Tôn Nữ Tuyết Ngọc

  Houston, TX  - USA
  Trần-thị Tuyết-Nha   Đà Nẵng, Việt Nam
Thầy Lê Văn Nhạc   Pháp Văn Valin, Montréal, Cannada  
Thầy Trần Hữu Nho Toán Sài Gòn - Việt Nam
Cô Vũ Cẩm Nhung Toán - Lý Hoá _ Vạn Vật Milpitas , CA - USA
Cô Võ Thị Oanh Lý Hoá Đà Nẵng - Việt Nam  

Cô Đoàn thị Minh Phương

Lý Hoá Houston, TX  - USA
Thầy Hoàng Trọng Phiến      
Thầy Nguyễn Văn Phụng     Đã Mất
Thầy Tào Lương Quang Lý Hoá Đà Nẵng, Việt Nam
Thầy  Đặng-Quế   Đà Nẵng, Việt Nam
Cô Ðỗ-Thị-Quy Toán Đà Nẵng, Việt Nam
Thầy Nguyễn Hữu Sang Nhân Viên Hành Chánh San Jose, CA - USA
Cô Ngô thị Sen Việt Văn  
Thầy Hoàng Trọng Sỏ Anh văn Đã Mất
Thầy Trần Đình Quân Việt Văn Nam Cali - USA Đã Mất
Thầy Đặng Quế   Đà Nẵng, Việt Nam
Cô Hoàng thĩ Bích Tâm   Hải Ngoaị
Cô Trần thị Liên Tâm   Đà Nẵng, Việt Nam
Cô Cao Thanh Tâm   Sacramento , CA - USA  
Cô Hồ-Thị Tố-Tâm    Đà Nẵng, Việt Nam
Thầy Trương Tảo   Lê-Ðình-Toàn
Cô Trần Thị Ngọc Thanh Triết Đà Nẵng, Việt Nam
Thầy Hứa Lạc Thành Pháp Văn Edmonton, Alberta - Canada
Thầy Lê Văn Thạnh   Hải Ngoại
Cô Phan Thị Ngọc Tỉnh  Toán Houston, TX  - USA
Thầy Lê-Ðình-Toàn Lý Hóa Đà Nẵng, Việt Nam
Cô Nguyễn thị Bách Thảo   Đà Nẵng, Việt Nam
Thầy Nguyễn Tâm Tháp Lỳ Hoá Đà Nẵng, Việt Nam
Cô Huyền Tôn Nữ Thị Thiện Toán  
Thầy Tống-văn-Thụy Sử Địa Đà Nẵng, Việt Nam
Thầy Trương Văn Tình   Đà Nẵng, Việt Nam
Cô Trương Thị Kim Trinh Hôi Họa Hải Ngoại
Thầy Nguyễn-Thành-Trung   Đà Nẵng, Việt Nam
Thầy Hoàng-Thạch-Tú   Đà Nẵng, Việt Nam
Nguyễn Văn Tự Sử Địa Đà Nẵng, Việt Nam
Thầy Nguyễn Viết Tường     Đã Mất
Cô Nguyễn thị Ánh Tuyết Anh Văn Hải Ngoại
Cô Nguyễn thị Khánh Vân Công Dân - Sử Địa Marseille - Pháp
Thầy Vĩnh Khôi Anh Văn Đà Nẵng, Việt Nam
Cô Trần Thị Thanh Xuân Van Vật Đà Nẵng, Việt Nam
Lê-Thị-Yến   Đà Nẵng, Việt Nam