Ngô Ngọc - Mai

Cựu Nữ Sinh lớp 10 Hồng Đức trước năm 1975
Hiện định cư tại Denver, Colorado - USA
   
Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
 
Tình cũng thế thôi
Tình Xa
Câu thề gió bay
Nỗi Niềm
   
 
   
   
     
    Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com