ĐẠI HỘI KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG
 25/02/2017 ( tức ngày 29 tháng giêng năm Đinh Dậu)
   
   
   
  Mời xem tin tức, diễn tiến sinh hoạt chuẩn bị cho ngày Đại Hội 50 Năm:
 
Thư ngỏ - Chương Trình
BTC họp mặt 7 tháng 12 năm 2016: VÉ THAM DỰ - VĂN NGHỆ
Ban Tổ chức họp mặt ngày 27 tháng 11 năm 2016 - Diễn tiến và chuẩn bị
Thư Ngỏ
BTC 50 năm thành lập trường NTH
Thành Phần Ban Tổ Chức
Thông Báo của Ban Báo Chí:
Đặc San Thoáng Hương Xưa 4
Hình ảnh và vài nét về ngày Đại Hội 50 năm
 
  Trang Nhà
Đại Hội NTH
 
  Liênlạc:
nutrunghocdanang@yahoo.com