HỘI NGỘ VII
3/19/2023 - HOUSTON, TEXAS

HOUSTON,

HỘI NGỘ MÙA XUÂN
Về lại:
Trang Nhà
Đại Hội NTH
Thư Ngỏ Của Ban Tổ Chức
Những ngày đáo hạn cần biết về HN 7
Cruise và vé Tham Dự Họi Ngộ 7
Hướng dẫn đường đi từ Khách Sạn đến Nhà Hàng
Thông Báo:
Văn Nghệ đêm Hội Ngộ
19 tháng 3 năm 2023

 Thông tin về
5 Night Western Caribbean Cruise

 Tổng Kết Tài Chánh Hội Ngộ 6
Seattle-Washington
 Những điều cần biết khi đi cruise
Địa điểm ngày Hội Ngộ: Ocean Palace  BOOK CRUISE
Thư Mời để xin Visa  ÁO DÀI ĐỒNG PHỤC
DANH SÁCH ỦNG HỘ TIN MỚI NHẤT: ÁO DÀI ĐỒNG PHỤC
VÉ THAM DỰ HỘI NGỘ 7
Đại Điện Phân Phối Vé
Tin tức và Hình Ảnh Áo dài đồng phục
 Thư của Thầy Cô:
Cô AN HÀ CHÂU
Tin Hội Ngộ 7
LIÊN LẠC MỜI THẦY CÔ THAM DỰ
Xin vui lòng theo dõi những thông báo kế tiếp tại trang web Nữ Trung Học để bể biết thêm chi tiết về ngày Hội Ngộ.
Cũng như những sinh hoạt trước và sau ngày
Hội Ngộ
KHÁCH SẠN
HILTON GARDEN INN HOUSTON WESTBELT
SPRINGHILL SUITES BY MARRIOTT
  CHARTER BUS
Từ Khách Sạn xuống bến tàu Galveston
& Từ bến tàu về Houston
Liên lạc: nutrunghocdanang@yahoo.com