ANDY NGUYỄN QUỐC THẮNG & KYARA HAYDEE DIAZ
Được tin vui
Ông NGUYỄN QUỐC THÁI
B
à NGUYỄN TRẦN KHÁNH MINH Cựu NS HĐ

Đã làm lễ Thành hôn cho Trưởng Nam là:
ANDY NGUYỄN QUỐC THẮNG

Đẹp duyên cùng cháu:
KAYRA HAYDEE DIAZ

Ái nữ của
Ông JAVIER DIAZ
Bà HAYDEE DIAZ

Hôn lễ đã được cử hành tại Kyle, Texas - Hoa Kỳ
(Nguyên thủy dự định tại Arequipa, Peru)
Vào ngày 20 tháng 6 năm 2020


Thương mến chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc, nhiều may mắn
 thắng lợi trong đời sống.

Chúc mừng Khánh Minh và gia đình
Nhóm cựu Nữ Sinh Nữ Trung Học Hồng Đức
 
 
Cô Dâu và Chú Rễ
 
Gia Đình Hai Họ
Trang Nhà
Tin Tức
Liên lạc.nutrunghocdanang@yahoo.com