MINH PHAM VÀ NICK COSTELLO 
 
Nhận được tin vui

Chị PHẠM THỊ NGUYỆT Cựu nữ sinh niên khóa 72-73

sẽ làm lễ Vu Quy cho Ái nữ là:


MINH PHẠM


Đẹp duyên cùng cháu:

NICK COSTELLOHôn lễ sẽ được cử hành tại Boston, Massachusetts USA

Vào ngày 3 tháng 6 năm 2021.
 
Thương mến chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc, nhiều may mắn
 thắng lợi trong đời sống.


Nhóm cựu Nữ Sinh Nữ Trung Học Hồng Đức
 
 
Trang Nhà
Tin Tức
Liên lạc.nutrunghocdanang@yahoo.com