Vô Cùng Thương Tiếc  
  Cháu TRƯƠNG ĐỨC NGHĨA
Trưởng Nam của Cựu Hồng Đức Lớp 9/8 NK 73-74 NGUYỄN MỸ HIỀN
 
     
   
     
   
     
 
Nhận hung tin Trưởng Nam của NGUYỄN MỸ HIỀN
Cựu Hồng Đức Lớp 9/8 NK 73-74

Cháu
TRƯƠNG ĐỨC NGHĨA

Sinh năm 1987
Đã đột ngột ra đi lúc 5 giờ sáng ngày 22 tháng 12 năm 2019
tại Sài Gòn
Hưởng Dương 33 tuổiTang Lễ sẽ được cử hành vào ngày
Thứ Ba 24 tháng 12 năm 2019
tại
Nghĩa Trang Đa Phước - Bình Chánh - Sài Gòn


 
   
     
  Thành thật chia buồn cùng MỸ HIỀN và Gia Đình trước sự mất mát này.
Cầu xin Hương Hồn cháu TRƯƠNG ĐỨC NGHĨA sớm được siêu thoát 
  VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC  
  Toàn thể Cưụ nữ sinh NTH Hồng Đức  
  Nhóm Cựu Nữ Sinh Lớp 9/8 NK 73-74  
  Nhóm Cựu Nữ Sinh Hồng Đức tại Sài Gòn

 
     
   
     
  Về lại:  

Trang Nhà

Tin Tức
Liên lạc.nutrunghocdanang@yahoo.com