Thành Kính Phân Ưu:
Thân Mẫu Hứa Thị Liễu  12C Nk 71-72
 
  Thành Kính Phân Ưu:
Thân Phụ Phan Lệ Duyên lớp 12C Nk 71-72
 
  Thành Kính Phân Ưu
Thân Mẫu Nguyễn Thị Thu Hạnh cựu nữ sinh lớp 9/4 Nk 73-74
 
  Thành Kính Phân Ưu
Cụ Ông LÊ CÔNG MẪN Thân Phụ chị Lê Thị Ngọc Diệu 12A2 NK 74-75
 
  Vô Cùng Thương Tiếc
Cựu Hồng Đức PHẠM THỊ LOAN NK 68-69
 
   Thành Kính Phân Ưu:
Cụ Bà VŨ THÚY LINH Thân Mẫu chị Nguyễn Ngọc Anh
 
  Thành Kính Phân Ưu:
Cụ ông LÝ CHÂU - Thân Phụ Lý Hồng Nga -Lý Thanh Hương
 
  Vô Cùng Thương Tiếc:
VŨ THẾ HÒA Niên Khóa 75
&Chương Trình Tang Lễ
 
   Thành Kính Phân Ưu:
Hiền Thê Cố Tổng Giám Thi Cung Thế Mỹ
Thân Mẫu Cung Thế Phương Mai Nk 72-73
 
  Vô Cùng Thương Tiếc:
NGÔ THỊ MINH HƯƠNG 12C niên khóa 70-71
 
  Thành Kính Phân Ưu:
Cựu Giáo Sư Toán và Anh Văn Thầy LƯU NHƯ HẢI
 
   Lời Cảm Tạ của chị Trần Thị Hoa và Phu Quân Dư Minh Tiến  
   Thành Kính Phân Ưu: Nhạc Phụ chị TRẦN THỊ HOA niên khóa 72-73  
   Cáo Phó: Thân Mẫu TRƯƠNG KIM-CHI niên khóa 73-74  
   Thành Kính Phân Ưu:
Cựu Giáo Sư Toán: Thầy TRẦN HỮU NHO
 
  Thành Kính Phân Ưu
Cụ Ông NGUYỄN HỮU Nhạc Gia của Lê Thi Xuân Hòa Nk 73-74
 
  Thành Kính Phân Ưu
Cụ Bà TRỊNH THỊ CẨM HÀ Thân Mẫu của Đinh Thị Kiều Oanh Khóa 5 Hồng Đức
 
   Thành Kính Phân Ưu
Cụ Bà NGUYỄN THỊ THAI Thân mẫu chị Trần Minh Hà NK 70-71
 
  Vô Cùng Thương Tiếc:
TRẦN THỊ THU NHI Khối 5 lớp 6
 
  PHÂN ƯU Thân phụ Nguyễn thị Tường Vy 12C NK 72-73  
  Cựu Giáo Sư Nguyễn Tâm Tháp - Nguyên Giáo sư Lý Hóa NTH Hồng Đức  
   Phu Quân chị Lê Thị Kim Trâm NK 73-74  
     
   
     
  Trang Nhà  
  Tin Tức  
  Liên lạc.nutrunghocdanang@yahoo.com