Thành Kính Phân Ưu
Thân Phụ của  Nguyễn Hồng Hạnh - Nhạc Phụ  của Trịnh Như Thùy :
Cụ Ông NGUYỄN VĂN ĐƯỜNG
 
  Vô cùng thương tiếc
Giáo sư PHAN THỊ MỘNG HOÀN
 
  Thành Kính Phân Ưu
Thân Mẫu Phu Quân Nguyễn Thị Di - Cụ Bà TRẦN THỊ MINH
 
  Thành Kính Phân Ưu
Thân Mẫu Tôn Nữ Thơ Thơ - Cụ Bà ĐINH THỊ THỌ
 
  Thành Kính Phân Ưu
Thân Mẫu Nguyễn Thị Thanh Long - Cụ Bà ĐẶNG THỊ ĐIỂU
 
  THƯƠNG TIẾC CHỊ   NGUYỄN THỊ MẾN THÂN YÊU   
   Vô Cùng Thương Tiếc
Chị NGUYỄN THỊ MẾN  Niên Khóa 70-71
 
   Thành Kính Phân Ưu
Thân Mẫu Chị Đặng Thị Mãi - Cụ Bà NGUYỄN THỊ HỘ
 
   Thành Kính Phân Ưu
Thân Mẫu Trần Thu Hương Cụ Bà LÊ DIỆU DIỄN
 
  Thành Kính Phân Ưu
  NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT
 
   Thành Kính Phân Ưu
Thân Mẫu Nam Vinh và Đoan Trang Cụ Bà PHAN THI GIONG
 
  Thành Kính Phân Ưu
Thân Mẫu Trần Thị Hường Bà TRẦN ĐÌNH TRÀ Nhủ Danh TRỊNH THỊ NGUYÊN
 
   Thành Kính Phân Ưu
Anh của Trần Thị Ngọc Châu - Anh Phaolo TRẦN NGỌC SƠN
 
   Vô Cùng Thương Tiếc
Trường Nam của Nguyễn Mỹ Hiền - Cháu TRƯƠNG ĐỨC NGHĨA
 
   Thành Kính Phân Ưu
Thân Mẫu chị Lê Thị Hồng Yến - Cụ bà NGUYỄN THỊ BƯỞI
 
   Thành Kính Phân Ưu
Thân Phụ Nguyễn Ngọc Anh - Cụ Ông NGUYỄN HỮU VINH
 
   Thành Kính Phân Ưu
Thân Phụ Lê thị Ái Liên - Cựu Giáo Sư Lê Long Viên
 
   Thành Kính Phân Ưu
Thân Phụ Trần Minh Hà - Cụ ông TRẦN ĐÔNG HẢI
 
   Cảm Tạ
 của Gia Đình Trương Kim Chi - Cụ ông TRƯƠNG TẤN THỤC
 
   Thành Kính Phân Ưu
Thân Mẫu Dương Hồ Lệ Thu, Cụ Bà HỒ THỊ HỒNG
 
   Thành Kính Phân Ưu:
Phu Quân chị Trần thị Mần 12C NK 70-71 anh Isidoro Đỗ Tiến Sỹ
 
   Vô Cùng Thương Tiếc
Cựu Nữ Sinh Thành Thị Vui NK 71-72
 
   Cáo Phó:
Thân Phụ Cựu NS Trương Kim Chi, Cụ Ông TRƯƠNG TẤN THỤC
 
   Thành Kính Phân Ưu
Thân Phụ Cựu Nữ Sinh Nguyễn Kim Liên, Cụ ông NGUYỄN HỮU THANH
 
   Thành Kính Phân Ưu
Thân phụ Cựu Nữ Sinh Nguyễn Kiều Trinh, Cụ Ông NGUYỄN VĂN LỰU
 
   Vô Cùng Thương Tiếc
HUYỀN TÔN NỮ TUYẾT SƯƠNG Cựu Nữ Sinh 12C NK 72-73
 
   Thành Kính Phân Ưu
Anh Trai của Phan Bích Hạnh 12C NK 72-73
 
   Thành Kính Phân Ưu
Thân Mẫu của Nguyễn Thị Hoa 12A1 NK 71-72
 
   Thương tiếc Nguyễn Thị Tường Vi 12C NK 72-73  
   Thành Kính Phân Ưu:
Thân Mẫu Hứa Thị Liễu  12C Nk 71-72
 
   Thành Kính Phân Ưu:
Thân Phụ Phan Lệ Duyên lớp 12C Nk 71-72
 
   Thành Kính Phân Ưu
Thân Mẫu Nguyễn Thị Thu Hạnh cựu nữ sinh lớp 9/4 Nk 73-74
 
  Thành Kính Phân Ưu
Cụ Ông LÊ CÔNG MẪN Thân Phụ chị Lê Thị Ngọc Diệu 12A2 NK 74-75
 
  V