THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Chị của Phạm Thị Bích Ngọc - Bà PHẠM THỊ TẤN
 
  VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC
Cựu Nữ Sinh NGUYỄN THỊ LƯỠNG Niên khóa 74-75
 
  THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Cụ Bà NGÔ THỊ CAM
Thân Mẫu Cố Phu Quân của Chị LÊ THỊ XUÂN HÒA
 
  VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC
Chị TRẦN THỊ LỰU Cựu Nữ Sinh 12C NK 73-74
 
   THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Cụ Bà THÁI THỊ KIM HOÀNG
Thân Mẫu của Phu Quân MAI TÂM PHƯỢNG - Thân Mẫu của Phu Quân PHAN XUÂN THIỆN
 
   THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Thân Mẫu NGÔ THU HƯƠNG - Bà Quả Phụ NGÔ CHIÊM Nhủ Danh  LÊ THỊ VỀ
 
   THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Thân Mẫu Thanh Thu NK 72-73 và Thanh Tuyền NK 73-74 * Cụ Bà TRỊNH THỊ BÉ
 
   VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC
Cựu Nữ Sinh TRẦN THỊ MINH HOA NK 73-74
 
   VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC
Cựu Nữ Sinh LÂM TÚ HÀ  NK  74-75
 
   THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Thân Phụ NGUYỄN KIM CHI NK 73-74 * Cụ Ông NGUYỄN QUANG TIẾN
 
   THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Thân Mẫu chị PHẠM THỊ NGUYỆT NK 72-73- Cụ Bà HUỲNH THỊ GÁI
 
   THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Thân Phụ NGUYỄN THỊ MỸ KIM NK 74-75 * Cụ Ông NGUYỄN HỮU TRÍ
 
   THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Anh của Cựu NS TRẦN THANH TRÚC 12A2 NK 73-74 * Anh TRẦN MINH XUYÊN
 
   THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Thân Mẫu CHÂU MỸ DUNG- MỸ ANH- MỸ LỢI * Cụ Bà NGUYỄN THỊ TÂM
 
   THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Thân Phụ TRẦN THIÊN TRANG 12A2 73-74* Cụ Ông TRẦN HƯNG ĐIỆT
 
  VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC
Cựu Nữ Sinh NGUYỄN THỊ MỸ DUNG JACQUELINE Niên khóa 74-75
 
   VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC
Cựu Nữ Sinh NGUYỄN THỊ HÀ MẬT 12A 1 Niên Khóa 73-74
 
   THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Thân Phụ HỒ THÙY TRÂM & THÙY TRANG * Cụ Ông HỒ VĂN HÀN
 
  THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Thân Mẫu NGUYỄN THANH XUÂN 12C 72-73 * Cụ Bà NGÔ THỊ THANH HƯƠNG
 
   THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Phu Quân NGUYỄN MỸ THU 12A1 73-74 * Anh NGUYỄN ĐÌNH NGỌC
 
   VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC
Trưởng Nam HOÀNG HỒNG VÂN 12C 73-74 * Cháu LÊ QUANG THIỆN NHÂN
 
  THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Thân mẫu của Anh TRƯƠNG PHƯỚC LONG và TRẦN THỊ HƯỜNG
Cụ Bà TRẦN THỊ EM
 
  THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Thân Mẫu NGUYỄN THANH XUÂN 9/4 NK 74-75 * Cụ Bà NGUYỄN THỊ ĐIỂM
 
   VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC
Cựu Giáo Sư Nữ Hồng Đức Thầy TÔN THẤT DỨ
 
   THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Thân phụ chị TRẦN THU HỒNG NK 72-73 * Cụ Ông TRẦN NHƠN
 
   THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Phu Quân của chị VŨ THỊ BẠCH YẾN NK 70-71 * Anh LU HÒA THỜI
 
   VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC
Phu quân của chị LÊ KIM LẦU NK 71-72 - Anh NGUYỄN VĂN ĐÀO
 
   THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Thân phụ Chị PHẠM THỊ NGUYỆT NK 72-73 - Cụ Ông PHẠM NGỌC TIẾNG
 
   VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC
Cựu Nữ Sinh Hồng Đức HOÀNG THỊ KIM THUẬN nk 71-72
 
  VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC
Cựu Nữ Sinh Hồng đức HÀ CAM THẢO Niên Khóa 74-75
 
   Thành Kính Phân Ưu
Thân Phụ Phạm thị Hoa Lớp 9/4 NK 73-74 - Cụ Ông PHẠM ĐẮC NHÌ
 
  Thành Kính Phân Ưu
Thân Mẫu Phạm thị Hoa Lớp 9/4 NK 73-74 - Cụ Bà TẠ THỊ HÒA
 
  VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC
Cựu Giáo Sư Việt Văn Cô LÊ THỊ NHƯ HOA
 
   Thành Kính Phân Ưu
Phu Quân cô AN HÀ CHÂU- Thầy ĐẶNG VĂN VỊNH
 
  Vô Cùng Thương Tiếc
Cựu Nữ Sinh MAI CẨM LÝ Niên Khóa 74-75
 
   Chia Buồn
Em Trai Chu Bích Ngà nk 72-73  Chu Bích Liên nk 73-74 em CHU QUỐC HƯNG
 
  Vô Cùng Thương Tiếc
Cựu Nữ Sinh PHAN THỊ LAN Niên Khóa 73-74
 
   Thành Kính Phân Ưu
Thân Phụ TRƯƠNG THỊ HIỀN nk 74-75 Cụ Ông TRƯƠNG NHƯ PHÙNG
 
  Thành Kính Phân Ưu
Thân Phụ HUỲNH HƯƠNG THỦY NK 71-72 Cụ Ông HUỲNH ẤN
 
  Thành Kính Phân Ưu
Phu Quân PHẠM THỊ KIM NK 73-74 Ông NGUYỄN ĐĂNG KỈNH
 
   Thành Kính Phân Ưu
Thân Phụ NGUYỄN THỊ HẠNH 12C NK 74-75 Cụ Ông NGUYỄN HỮU HOAN
 
   Thành Kính Phân Ưu
Thân Mẫu LÊ THỊ QUANG ẤN Lớp 9/4 NK 73-74 Cụ Bà HỒ THỊ NHƯ HƯỜNG
 
   Vô Cùng Thương Tiếc
Thân Mẫu của Nguyễn Kim Liên NK 74-75 Bà Nguyễn Hữu Thanh Nhủ danh LÊ THỊ ĐÁT
 
   Vô Cùng thương Tiếc
Phu Quân của em Đỗ Thị Trâm Lớp 8 NK 74-75 Anh ĐOÀN QUANG UY
 
   Thành Kính Phân Ưu
Thân Mẫu Phu Quân chị Nguyễn Thị Xuân NK 72-73 Cụ Bà HÀ THỊ KHƯƠNG
 
   Thành kính Phân Ưu
Thân Phụ Trần Thị Xuân Hương NK 71-72  - Cụ Ông TRẦN TOẢN
 
  Thành Kính Phân Ưu
Thầy NGUYỄN ĐĂNG NGỌC
Cựu Hiệu Trưởng Trung Học Phan Châu Trinh ĐN
Thân phụ Nguyễn Đăng Ngọc Quỳnh, Nguyễn Đăng Ngọc Anh
 
  Vô Cùng Thương Tiếc
Cô ĐẶNG THỊ LIỆU
Cựu Tổng Giám Thị Nữ Trung Học Hồng Đức ĐN
 
  NHỮNG DÒNG THƯƠNG TIẾC CÔ ĐẶNG THỊ LIỆU  
  Cảm tạ
Gia đình KhánhMinh- cụ Ông TRẦN VĂN CẨM
 
TIN BUỒN: Chị LÊ KIM LẦU
Người chị đầu đàn của Đại Hội NTH Hồng Đức vừa qua đời tại Houston, Texas
   NHỮNG GIÒNG THƯƠNG TIẾC CHỊ LÊ KIM LẦU
Những giòng tâm tình thương tiếc đàn chị kính yêu
 
  Thành Kính Phân Ưu
Thân Mẫu Nguyễn thị Xuân - Cụ Bà NGUYỄN THỊ TÂM
 
   Thành Kính Phân Ưu
 Thân Phụ của Nguyễn Trần Khánh Minh - Cụ Ông TRẦN VĂN CẨM
 
   Thành Kính Phân Ưu
Thầy THÁI DOÃN NGÀ
Cựu Hiệu Trưởng Trung Học Phan Chu Trinh ĐN
 
  THƯƠNG TIẾC NGUYỄN THỊ THƯƠNG THƯƠNG 12C NK 73-74  
  Thành Kính Phân Ưu
Phu Quân của Lê thị Bích Hạnh - Ông HUỲNH VĂN SANG
 
   Thành Kính Phân Ưu
Thân Mẫu của Lê Thị Hoài Hương Cụ Bà LÊ THỊ THU
 
   Vô Cùng Thương Tiếc
PHAN ĐOÀN NGỌC PHƯƠNG
cựu nữ sinh 12B NK 72-73
 
   Thành Kính Phân Ưu
Thân Mẫu của Nguyễn Thị Bích Đào Cụ Bà HOÀNG MỘNG LIỄU
 
   Thành Kính Phân Ưu
Thân Phụ của  Nguyễn Hồng Hạnh - Nhạc Phụ  của Trịnh Như Thùy :
Cụ Ông NGUYỄN VĂN ĐƯỜNG
 
   Vô cùng thương tiếc
Giáo sư PHAN THỊ MỘNG HOÀN
 
  Thành Kính Phân Ưu
Thân Mẫu Phu Quân Nguyễn Thị Di - Cụ Bà TRẦN THỊ MINH
 
  Thành Kính Phân Ưu
Thân Mẫu Tôn Nữ Thơ Thơ - Cụ Bà ĐINH THỊ THỌ
 
  Thành Kính Phân Ưu
Thân Mẫu Nguyễn Thị Thanh Long - Cụ Bà ĐẶNG THỊ ĐIỂU
 
  THƯƠNG TIẾC CHỊ   NGUYỄN THỊ MẾN THÂN YÊU   
   Vô Cùng Thương Tiếc
Chị NGUYỄN THỊ MẾN  Niên Khóa 70-71
 
   Thành Kính Phân Ưu
Thân Mẫu Chị Đặng Thị Mãi - Cụ Bà NGUYỄN THỊ HỘ
 
   Thành Kính Phân Ưu
Thân Mẫu Trần Thu Hương Cụ Bà LÊ DIỆU DIỄN
 
  Thành Kính Phân Ưu
  NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT
 
   Thành Kính Phân Ưu
Thân Mẫu Nam Vinh và Đoan Trang Cụ Bà PHAN THI GIONG
 
  Thành Kính Phân Ưu
Thân Mẫu Trần Thị Hường Bà TRẦN ĐÌNH TRÀ Nhủ Danh TRỊNH THỊ NGUYÊN
 
   Thành Kính Phân Ưu
Anh của Trần Thị Ngọc Châu - Anh Phaolo TRẦN NGỌC SƠN
 
   Vô Cùng Thương Tiếc
Trường Nam của Nguyễn Mỹ Hiền - Cháu TRƯƠNG ĐỨC NGHĨA
 
   Thành Kính Phân Ưu
Thân Mẫu chị Lê Thị Hồng Yến - Cụ bà NGUYỄN THỊ BƯỞI
 
   Thành Kính Phân Ưu
Thân Phụ Nguyễn Ngọc Anh - Cụ Ông NGUYỄN HỮU VINH
 
   Thành Kính Phân Ưu
Thân Phụ Lê thị Ái Liên - Cựu Giáo Sư Lê Long Viên
 
   Thành Kính Phân Ưu
Thân Phụ Trần Minh Hà - Cụ ông TRẦN ĐÔNG HẢI
 
   Cảm Tạ
 của Gia Đình Trương Kim Chi - Cụ ông TRƯƠNG TẤN THỤC
 
   Thành Kính Phân Ưu
Thân Mẫu Dương Hồ Lệ Thu, Cụ Bà HỒ THỊ HỒNG
 
   Thành Kính Phân Ưu:
Phu Quân chị Trần thị Mần 12C NK 70-71 anh Isidoro Đỗ Tiến Sỹ
 
   Vô Cùng Thương Tiếc
Cựu Nữ Sinh Thành Thị Vui NK 71-72
 
   Cáo Phó:
Thân Phụ Cựu NS Trương Kim Chi, Cụ Ông TRƯƠNG TẤN THỤC
 
   Thành Kính Phân Ưu
Thân Phụ Cựu Nữ Sinh Nguyễn Kim Liên, Cụ ông NGUYỄN HỮU THANH
 
   Thành Kính Phân Ưu
Thân phụ Cựu Nữ Sinh Nguyễn Kiều Trinh, Cụ Ông NGUYỄN VĂN LỰU
 
   Vô Cùng Thương Tiếc
HUYỀN TÔN NỮ TUYẾT SƯƠNG Cựu Nữ Sinh 12C NK 72-73
 
   Thành Kính Phân Ưu
Anh Trai của Phan Bích Hạnh 12C NK 72-73
 
   Thành Kính Phân Ưu
Thân Mẫu của Nguyễn Thị Hoa 12A1 NK 71-72
 
   Thương tiếc Nguyễn Thị Tường Vi 12C NK 72-73  
   Thành Kính Phân Ưu:
Thân Mẫu Hứa Thị Liễu  12C Nk 71-72
 
   Thành Kính Phân Ưu:
Thân Phụ Phan Lệ Duyên lớp 12C Nk 71-72
 
   Thành Kính Phân Ưu
Thân Mẫu Nguyễn Thị Thu Hạnh cựu nữ sinh lớp 9/4 Nk 73-74
 
  Thành Kính Phân Ưu
Cụ Ông LÊ CÔNG MẪN Thân Phụ chị Lê Thị Ngọc Diệu 12A2 NK 74-75
 
  Vô Cùng Thương Tiếc
Cựu Hồng Đức PHẠM THỊ LOAN NK 68-69
 
   Thành Kính Phân Ưu:
Cụ Bà VŨ THÚY LINH Thân Mẫu chị Nguyễn Ngọc Anh
 
  Thành Kính Phân Ưu:
Cụ ông LÝ CHÂU - Thân Phụ Lý Hồng Nga -Lý Thanh Hương
 
  Vô Cùng Thương Tiếc:
VŨ THẾ HÒA Niên Khóa 75
&Chương Trình Tang Lễ
 
   Thành Kính Phân Ưu:
Hiền Thê Cố Tổng Giám Thi Cung Thế Mỹ
Thân Mẫu Cung Thế Phương Mai Nk 72-73
 
  Vô Cùng Thương Tiếc:
NGÔ THỊ MINH HƯƠNG 12C niên khóa 70-71
 
  Thành Kính Phân Ưu:
Cựu Giáo Sư Toán và Anh Văn Thầy LƯU NHƯ HẢI
 
   Lời Cảm Tạ của chị Trần Thị Hoa và Phu Quân Dư Minh Tiến  
   Thành Kính Phân Ưu: Nhạc Phụ chị TRẦN THỊ HOA niên khóa 72-73  
   Cáo Phó: Thân Mẫu TRƯƠNG KIM-CHI niên khóa 73-74  
   Thành Kính Phân Ưu:
Cựu Giáo Sư Toán: Thầy TRẦN HỮU NHO
 
  Thành Kính Phân Ưu
Cụ Ông NGUYỄN HỮU Nhạc Gia của Lê Thi Xuân Hòa Nk 73-74
 
  Thành Kính Phân Ưu
Cụ Bà TRỊNH THỊ CẨM HÀ Thân Mẫu của Đinh Thị Kiều Oanh Khóa 5 Hồng Đức
 
   Thành Kính Phân Ưu
Cụ Bà NGUYỄN THỊ THAI Thân mẫu chị Trần Minh Hà NK 70-71
 
  Vô Cùng Thương Tiếc:
TRẦN THỊ THU NHI Khối 5 lớp 6
 
  PHÂN ƯU Thân phụ Nguyễn thị Tường Vy 12C NK 72-73  
  Cựu Giáo Sư Nguyễn Tâm Tháp - Nguyên Giáo sư Lý Hóa NTH Hồng Đức  
   Phu Quân chị Lê Thị Kim Trâm NK 73-74  
     
   
   
  Trang Nhà  
  Tin Tức  
  Liên lạc.nutrunghocdanang@yahoo.com