Thành Kính Phân Ưu
Thân Mẫu Nguyễn Thị Hoa 12A1 NK 71-72
Cụ Bà
TRƯƠNG THỊ DỰC
 
     
   
     
   
     
 
Hay Tin Buồn
Thân Mẫu của chị Nguyễn Thị Hoa

cưụ nữ sinh
12A1  Nữ Trung Học Hồng Đức NK 71-72

Cụ Bà
TRƯƠNG THỊ DỰC
Pháp Danh NHƯ BẢO
Đã vãng sanh tại tư gia chiều ngày 21 tháng 5 năm 2019

tại San Jose - California
Hưởng Thọ 92 tuổi.

Linh cữu đã được quàn tại Darling Fischer - Garden Chapel
471 E. Santa Clara St. San Jose, CCA 95112
408-998-2226
 
Tang lễ đã được tỗ chức ngày thứ tư 29-5-2019
Los Gatos Memorial Park
2255 Los Gatos-AlmadenRoad
San Jose, CA 95124Thành thật chia buồn cùng chị NGUYỄN THỊ HOA và Gia Đình trước sự mất mát quá lớn lao này.
Cầu xin hương hồn Bác sớm về cõi vĩnh hằng.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Toàn thể Cưụ nữ sinh NTH Hồng Đức
Nhóm Cựu Nữ Sinh 12A1 và Liên Lớp 12 NK71-72


 
     
   
     
  Về lại:  

Trang Nhà

Tin Tức
Liên lạc.nutrunghocdanang@yahoo.com