THÀNH KÍNH PHÂN ƯU  
  CỤ BÀ HỒ THỊ HỒNG
Thân Mẫu của DƯƠNG HỒ LỆ THU- Niên Khóa 72-73
 
   
     
   
     
  Vô cùng đau buồn hay tin Thân Mẫu của chị DƯƠNG HỒ LỆ THU
niên khóa 72-73


CỤ BÀ  HỒ THỊ HỒNG
Pháp Danh NHƯ ĐỊNH

Đã từ trần lúc 8 giờ tối ngày mùng 2 tháng 9 năm Kỷ Hợi
Nhằm ngày 30/9/2019
tại Bệnh Viện  ST. Vincent, Melbourne, Úc Châu

Tang Lễ sẽ được cử hành tại
Vãng Sanh Đường Tu Viện Quãng Đức
85-105 Lynch Road
Fawkner, Victoria 3060
 

Xin thành tâm cầu xin hương hồn Cụ Bà sớm về cõi an bình.
Thành kính chia buồn cùng chị LỆ THU và gia đình trước sự mất mát lớn lao này


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Toàn thể Cựu Giáo Chức - Nhân Viên
Cựu Nữ Sinh NTH Hồng Đức
Nhóm Cựu Nữ Sinh NK 72-73


 
   
     
   
     
   
Về lại

Trang Nhà

Tin Tức
Liên lạc.nutrunghocdanang@yahoo.com