Thành Kính Phân Ưu  
 

Cụ Bà NGUYỄN THỊ DƯ

Hiền Thê của Cố Tổng Giám Thị - Thầy CUNG THẾ MỸ

Thân Mẫu Cựu Nữ Sinh CUNG THẾ PHƯƠNG MAI - NK 72-73

 
   
     
   
     
 

Hay tin:

Hiền Thê của Cố Tổng Giám Thị - Thầy CUNG THẾ MỸ

Thân Mẫu Cựu Nữ Sinh CUNG THẾ PHƯƠNG MAI - NK 72-73

 

Cụ Bà  NGUYỄN THỊ DƯ

 

Pháp Danh QUẢNG MẪM

 

Đã vĩnh viễn ra đi ngày 20 tháng 2 năm 2019

tại Tư Gia

Thành Phố Đà Nẵng - Việt Nam

 

Hưởng Thọ 89 tuổi

 Tang Lễ đã được cử hành

 

Ngày 23 tháng 2 năm 2019

 

Thành kính  chia buồn cùng PHƯƠNG MAI và tang quyến.

Cầu xin hương hồn CÔ sớm siêu thoátTHÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Toàn Thể
Cựu Giáo Sư
Cưụ nữ sinh NTH Hồng Đức

 
     
   
 

Về lại:

Trang Nhà
Tin Tức
Liên lạc.nutrunghocdanang@yahoo.com