Sinh Hoạt
Web

nutrunghocdn.comVề:
Trang Nhà
Tin Tức

Liên lạc: nutrunghocdanang@yahoo.com
   
 
   
 

Các bạn đồng hành  đã ủng hộ cho

website nutrunghocdn.com


 

DANH SÁCH ỦNG HỘ

Ngày 7 tháng 9 năm 2016

   
 

1.

Nguyễn Thanh Nhạn

Cựu Nữ sinh - Seattle, Wa

$100

2.

Nguyễn thị Hồng

Cựu Nữ sinh - Houston, Tx

$100

3.

Trương thị Hiền

Cưụ Nữ Sinh - Houston, Tx

$100

4.

Kim Châu

Cưụ Nữ Sinh - Houston, Tx

$100

  5.

Lê Kim Lầu

 Cưụ Nữ Sinh - Houston, Tx

$100

  6. Trần Thị Hường Cưụ Nữ Sinh - Houston, Tx $100
  7. Bán Đặc San Tiền Đại Hội 4 $140
  8. Bán Đặc San Đại Hội 4 $80
       

 

 

Tổng Cọng

$820.

 

 

 

 

 

Ban Điều hành web site Nữ Trung Học chân thành cảm ơn sự ủng hộ cho website trường.

  Mọi đóng góp xin liên lạc:
   
  Nguyễn Diệu Anh Trinh
 

2314 Gwinn Drive Norcross, GA 30071