tình
khúc
tháng
ba

 

 

Giữa tháng ba đường thơm thay lá mới
Nắng vàng pha, mây trắng chợt bay về
Sầu tàn đông theo những cánh hoa lê
Như chút gió vội xua tan ngày muộn
... Đơm hồng tươi lên từng chồi xanh nõn
Cho em qua, tà áo nhẹ trang đài
Lòng anh còn trong trẻo thuở ban mai
Và đâu đó ươm đầy thơ lụa nắng
Xin một lần tình anh trao rất lặng
Lắng nghe em, em bước nhẹ thật gần
Đất trời này sẽ giữ mãi mùa xuân
Thì là anh, trao về em tất cả
Nương nhịp đàn, ca khúc đời sẽ lạ...
 


Trần Thu Hương