Thu San José

 

Trần Thu Hương

 
   
 
   

Chiều về ngang đồi Avallon

Nắng vàng tơ sợi giăng miên man

Mới hay thu sắp tàn, đông tới

Hồn ta thì lá đổ ngập tràn

                           
   

San Jose chiều nay mưa thu

Ướt từng sợi tóc em sương mù

Cõi buồn đời tạm dung xứ lạ

Hồn ta chợt thóang chút phù du

                            
   

Qua cầu không còn áo em bay

Bước vội ta về gợi tình say

Ngậm ngùi một thuở em yêu dấu

Hoang vu đọng lại trong kiếp này...

                            

Trần Thu Hương