Điệp Khúc Mưa Ngâu 

 

Trần Thu Hương

 
   
 
     
   

Em về chân bước nhẹ
Tháng bảy buồn mưa ngâu
Thoáng mắt buồn đơn lẻ
Lỡ nhịp, người xưa đâu?

Trời mưa ngâu, mưa ngâu
Chim Ô thước bắc cầu
Cho Ngưu Lang, Chức Nữ
Thả tơ trời lên cao

Em đi dưới mưa ngâu
Sương mù giăng như khói
Aỏ ảnh giờ trôi mau
Mỏi cánh xa vời vợi

Tình mong manh tơ vương
Đọng nơi cuối con đường
Chờ mưa ngâu lất phất
Thềm nhà xưa còn hương...

   

Trần Thu Hương