Trường Xưa

 

Thu-Nguyệt

 
   
 
   

Ngang qua cổng trường xưa Hồng Ðức

Thấy gì chăng? Dấu cũ phai nhòa

Ðâu rồi hàng kiền xanh cao vút

Rợp con đường Thống Nhất nên thơ

     
   

Ngang qua cổng trường xưa Hồng Ðức

Gìơ, ngược xuôi nhộn nhịp người qua

Tìm đâu tà áo dài tha thướt

Làm ngẩn ngơ bao gã hào hoa

     
   

Ngang qua cổng trường xưa Hồng Ðức

Bỗng bồi hồi đứng lặng phút giây

Mấy mươi năm tha phương đất khách

Ngỡ chai lì, sao mắt chợt cay

     

Thôi từ giã trường xưa Hồng Ðức

Mai rời xa thương mấy cho vừa

Chắc sẽ còn nhiều đêm thao thức

Trải hồn ta lên những vần thơ...