Le~ Loi

 
 

Thu-Nguyệt

 
   
 
   
   

Em có đôi niềm vui
Vừa vỡ ra trong nắng
Em vội hé môi cười
Làm quen cùng thinh lặng

     
   

Em có lời ca hay
Bay đi trong nỗi nhớ
Em vội vã đưa tay
Bắt từng âm thanh vỡ

     
   

Em nghe từng lá cây
Hát chi lời tha thiết
Để rồi rơi rơi đầy
Trong im lìm, em biết

     
    Ơi vô tình em nhớ!
Từng sợi nhớ giăng mù
Nên tâm hồn cứ ngỡ
Là trói buộc thiên thu
     
    Đây lời âm vang quá!
Em hát giữa hư không
Và trời cao xa lạ
Chừng nghiêng xuống chờ mong
     
Em có đôi niềm vui
Đã bay xa, xa tắp
Và em có nụ cười
Trong cơn mơ bắt gặp...
     
   
    Thu-Nguyệt