Tình Em
    Tình em như hạt sương mai
Theo cơn gió nhẹ rơi dài trong anh
Mưa làm cho ngọn lá xanh
Tình em thánh thiện trao anh một đời
   
    Ngô Minh Hương
   
    về lại:
Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com 
 

Trời buồn nhưng chẳng thèm mưa
Nhớ hay không nhớ chờ mưa lưng chừn