Trang Nhà
     Nhạc Việt là một nét đặc trưng rất phong phú của nền văn hóa Việt Nam.


     Có lẽ không ai trong chúng ta lại chưa hơn một lần thưởng thức những tác phẩm bất hủ của Phạm Duy, Trịnh Côn Sơn, Vũ Thành An...  qua những tiếng hát vượt thời gian như Thái Thanh, Khánh Ly, Lệ Thu ...

Những tác phẩm, tiếng hát này đã ghi lại những ấn tượng thật sâu đậm
trong tâm tưởng của mọi người Việt khắp Năm Châu!

    Nhằm duy trì và phổ biến rộng rai đến Quý Vị và các Bạn nét đăc trưng này, chúng tôi hân hạnh giới thiệu Kho Tàng`Nhạc Việt rất phong phú với nhiều thể loại khác nhau của Trung Tâm Việt Nam Thư Quán để mọi người cùng thương lãm.

Mời Quý Vị và các Bạn hãy bấm vào link này:
Việt Nam Thư Quán


*** Nhạc sĩ ***
Trịnh Côn Sơn
Từ Công Phụng
Ngô Thụy Miên
Vũ Thành An
*** Ca sĩ ***
Thái Thanh
  Lệ Thu
Khánh Ly
*** Tổng Hợp *** Ban Biên Tập Nữ Trung Học Hồng Đức Đà Nẳng xin chân thành cám ơn Trung Tâm Việt Nam Thư Quán đã dày công tạo dựng nên Kho Tàng`Nhạc Việt rất phong phú này để chia xẻ cùng mọi người.
  Liên lạc: nutrunghocdanang@yahoo.com
 
 
Trang Nhà
     Nhạc Việt là một nét đặc trưng rất phong phú của nền văn hóa Việt Nam.


     Có lẽ không ai trong chúng ta lại chưa hơn một lần thưởng thức những tác phẩm bất hủ của Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An...  qua những tiếng hát vượt thời gian như Thái Thanh, Khánh Ly, Lệ Thu ...

Những tác phẩm, tiếng hát này đã ghi lại những ấn tượng thật sâu đậm
trong tâm tưởng của mọi người Việt khắp Năm Châu!

    Nhằm duy trì và phổ biến rộng rãi đến Quý Vị và các Bạn nét đăc trưng này, chúng tôi hân hạnh giới thiệu Kho Tàng`Nhạc Việt rất phong phú với nhiều thể loại khác nhau của Trung Tâm Việt Nam Thư Quán để mọi người cùng thương lãm.

Mời Quý Vị và các Bạn hãy bấm vào link này:
Việt Nam Thư Quán


*** Nhạc sĩ ***
Trịnh Công Sơn
Từ Công Phụng
Ngô Thụy Miên
Vũ Thành An
*** Ca sĩ ***
Vũ Khanh
  Lệ Thu
Khánh Ly
Sĩ Phú
Ban Biên Tập Nữ Trung Học Hồng Đức Đà Nẳng xin chân thành cám ơn Trung Tâm Việt Nam Thư Quán đã dày công tạo dựng nên Kho Tàng`Nhạc Việt rất phong phú này để chia xẻ cùng mọi người.
*** Tổng Hợp ***
Liên lạc: nutrunghocdanang@yahoo.com