Bảng đối chiếu Đo lưòng - Nhiệt độ
 
Nhiệt Độ

Độ Fahrenheit (F)

Độ Celsius (C)

100°

38°

150°

66°

200°

95°

250°

120°

300°

150°

350°

180°

400°

200°

450°

230°

500°

260°

 

Dung Tích
¼ cup = 63 ml = 2 oz.  
½ cup = 125 ml = 4 oz  
1 cup = 250 ml = 8 oz.  
1 lít = 33.8 oz = 1.1 qt = 4¼ cup
1 gal = 3.8 lít    
1 MC = 1 tbsp. = 15 ml. = 1 muỗng canh
1 mc = 1 tsp. = 5 ml. = 1 muỗng cà phê
1 muỗng sành VN = 2 MC  

 

Trọng Lượng
1 lb. = 454 grams  = 16 oz  
1 kg = 2.2 lbs  
 
Về:
Trang Nhà
Trang Gia Chánh
 
Liên lạc: nutrunghocdanang@yahoo.com