ĐẠI HỘI 5
Tuần Lễ  25 tháng 5 đến  28 tháng 5, 2018
Orlando, Florida
Về lại:
Trang Nhà
Đại Hội NTH
   
Thư Thông Báo  Ban Tổ Chức HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI V
Danh Sách Ủng Hộ Chuẩn bị lên đường
Những điều cần biết  (Hộ chiếu visa..) Norwegian Sun Cruise
Thư Mời (Để làm Visa) Tập Văn Nghệ
TIỀN ĐH: BAHAMAS CRUISE Đại Hội tại Orlando
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI  
Thông Báo về Khách sạn VIDEO CLIP
Thông Báo: Vé Dư Đại Hội V
Về Phi Trường và
Phương Tiện Di Chuyển-Shuttle
Khúc Ca Hồng Đức
Nhạc&Lời: Lâm Vĩnh-Bích Hoài
Video-Hình ảnh: Van Bổn
Thắng cảnh phụ cận orlandoFL
CRUSISE: Cần mang theo
 Hồng Đức và Biển Xanh
Nhạc Ngoại quốc
Video: Phan Bích Hạnh
TỔNG KẾT TÀI CHÁNH
THƯ CẢM TẠ CỦA BTC  
   
  Bên lề Đại Hội:  
  HỒNG ĐỨC và BIỂN XANH - Anh Trinh  
  Từ Orland đến Bahamas - KimChi  
  Vài Dòng - Ngọc Hà  
  Chuyện bên lề - Anh Trinh  
  Về bên nhau - KimChi  
     
   
  Liên lạc: nutrunghocdanang@yahoo.com