4233 Mackin Woods Lane
San José, Caliornia 95135
408-674-7794
408-876-0459
TỔNG KẾT TÀI CHÁNH
Đại Hội 4

  TỔNG SỐ THU
 

 

Danh Sách Ủng Hộ

 

Số tiền

1

 Nhà Thơ Kiều Đông Phương

Thân Hữu

$300.00

2

Cô Vũ Cầm Nhung

Cựu Giáo Sư

$200.00

3

Bác Si Tổng Diệu Liên 

Hội  QNDN tại San Jose

$200.00

4

Đặng Thi Nhàn

Cưụ Nữ Sinh 70-71

$100.00

5

Nguyễn Bích Liên

Cưụ Nữ Sinh 74-75

$100.00

6

Nguyễn Khánh Minh

Cưụ Nữ Sinh 74-75

$100.00

7

Thấy Hứa Lạc Thành

Cựu Giáo Sư

$100.00

8

Bùi Thiên Hương

Cưụ Nữ Sinh  70-71

$35.00

9

Cô An Hà Châu

Cựu Giáo Sư

$100.00

10

Nguyễn Kim Lẫm

Cưụ Nữ Sinh 74-75

$100.00

11

Anh Lê Văn Chính

Phan Chu Trinh

$160.00

12

Lê Kim Lầu 

Cưụ Nữ Sinh  71-72

$100.00

13

Thầy Tống Văn Thụy

Cưụ Giáo Sư

$100.00

14

Hưá thị Liễu

Cưụ Nữ Sinh

$100.00

15

Trương thị Hiền

Cưụ Nữ Sinh

$100.00

16

Cô Phan Ngọc Tình

Cưụ Giáo Sư

$100.00

17

Cô Đỗ Mẫu Đơn

Cưụ Giáo Sư

$100.00

18

CTTN Tuyết Ngọc

Cưụ Giáo Sư

$100.00

19

Tiệm vàng Kim Châu

Houston

$100.00

20

Ô.B. Lê văn Đức

Thân Hữu

$100.00

21

Thầy Tôn Thất Dư

Cưụ Giáo Sư

$150.00

22

Cô Trần thị Điểu

Cưụ Giáo Sư

$100.00

23

Truong Kim Chi

Cưụ Nữ Sinh

$100.00

24

Hà Thúc Giác

Hội Đồng Hương Huế

$100.00

25

Chị Nguyễn Diệu Hà

Ái Nữ Bà Hiệu Trưởng

$200.00

26

Chị Mai Xuân Dung

Nữ Trung Học Hôị An

$40.00

27

Cô Đặng Thị Liệu

Cưụ Giáo Sư

$100.00

28

Cô Nguyễn thị Giới

Cưụ Giáo Sư

$100.00

29

Thầy Trương Xuân Mẫn

Cưụ Giáo Sư

$70.00

30

Nguyễn Linh Ha`

Cưụ Nữ Sinh 70-71

$100.00

31

Nha Sĩ Nguyễn Phúc

Thân Hữu

$80.00

32

Cô Nguyễn Thị Ngọc Huệ

Cưụ Giáo Sư

$35.00

33

Cô Từ Nguyên Liễu

Giáo Sư Phan Thanh Gian

$50.00

34

Tiền Đại Hội Ủng Hộ

CHS & Thân Hữu

$883.00

35

Phan Như Nghiã

Phan Chu Trinh

$50.00

36

Bichlien, Chi Nhan, Bich Dao

Cưụ Nữ Sinh (Ung Ho Van Nghe)

$82.08

37

Hoa Trang Trí cho Ngày Đại Hội
được ủng hộ bởi một CHS

Cưụ Nữ Sinh

 

Tổng cọng

$4,635.08

 
   
  TỔNG SỐ CHI
 

Chi phí cho Tiền Đại Hội

 

Banner (anh Chính)

 

$160.00

Ban Nhạc và Park

 

$2,441.80

Thức ăn và trang trí

 

$984.50

Video Tiền Đại hội

 

$500.00

Order DVD Tien Dai Hoi

 

$350.00

 

                                                   Tổng cọng

$4,436.30

   
 
Chi phí cho Đại Hội
Mua tem   $100.00
Tiền vé và Flyer   $250.00
Ban Nhạc và Âm thanh ánh Sáng   $3,800.00
Trang trí Nhà Hàng+Triển Lãm   $2,425.29
Quà cho Thầy Cô +chi phí linh tinh   $1,200.70
Tiền ăn nhà hàng 35 bàn   $13,092.79
Video Đêm Đại hội   $500.00
Order DVD Dem Dai Hoi   $350.00
Tổng cọng $21,718.78
   
  TỔNG KẾT
 
Tiền ủng hộ   $4,635.08
Tiền bán vé         $20,800.00
Tien Ung Ho DVD Dai Hoi   $860.00
Chi phí cho Tiền Đại Hội   -$4,436.30
Chi phí cho Đại Hội        -$21,718.78
Shipping DVD   -$140.00
Số tiền hiện còn lại $0.00
   
 
  Về: Trang Nhà
  Liên lạc: nutrunghocdanang@yahoo.com